Przekaż swój 1 % na KŁ Mazury

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Przekaż swój 1 % na KŁ Mazury

Wraz z nastaniem nowego roku wraca stary obowiązek składania zeznań rocznych z osiągniętych przychodów. Co prawda zasady mogą się trochę zmienić jednak dalej pozostała możliwość wskazania organizacji, dla której podatnik chciałbym przekazać swój 1 % podatku. Chcielibyśmy przypomnieć, że KŁ Mazury zostało wpisane na listę OPP, którym można taki odpis zrobić. 
Aby przekazać 1% dla KŁ Mazury wystarczy w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w pole numer KRS wpisać nr

0000704975

Środki te zostaną wykorzystane miedzy innymi, na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, poprawę warunków bytowania i ochronę zwierzyny. Także na współpracę ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania  naturalnego środowiska przyrodniczego. 

Wszystkich, którzy nie mają określonego celu dla kogo chcieliby przekazać swój 1 % podatku, zapraszamy do wpisywania naszego nr KRS. 

Zarząd KŁ Mazury