Przypominamy o nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Przypominamy o nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu...

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W ślad za przesłanym zawiadomieniem przypominamy o nadchodzącym WALNYM ZGROMADZENIU naszego Koła.

"Darz Bór"

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie