Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych już obowiązuje!

Informacje » Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych już obowiązuje!

Nawiązując do naszej INFORMACJI, w dniu 15 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie KE 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. (TEKST ROZPORZĄDZENIA) zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia KE nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu. Ograniczenia dot. zakazu stosowania śrutu ołowianego na obszarach wodno-błotnych oraz w obrębie 100-metrowej strefy buforowej wokół nich. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie po 24 miesięcznym okresie przejściowym, a więc w lutym 2023 roku. 

Unijne działania zmierzają, aby całkowicie wycofać z użytku ołów, który trafia do środowiska, co dotyczy zarówno amunicji myśliwskiej i sportowej oraz ciężarków wędkarskich. Jak podaje miesięcznik Brać Łowiecka: "Zaledwie tydzień po podaniu do publicznej wiadomości wspomnianego rozporządzenia kolejne planowane restrykcje potwierdziła Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Na początku lutego br. światło dzienne ujrzał przygotowany przez nią na polecenie Komisji Europejskiej raport z lipca 2019 roku. Według założeń amunicja oraz ciężarki wędkarskie zwierające ołów mają zostać objęte zakazem sprzedaży (z wyjątkiem naboi kulowych) oraz stosowania. W przypadku amunicji śrutowej oraz małych kalibrów kulowych (poniżej 5,6 mm) okres przejściowy wyniesie 5 lat, a dla pocisków dużych kalibrów – 18 miesięcy. Planowane restrykcje nie dotyczą użytku innego niż cywilny. Z zakazu wyłączone będą też kryte strzelnice."

Przypominamy o ankiecie FACE dotyczącej skutków w/w rozporządzenia oraz spodziewanych przyszłych działań Komisji Europejskiej o całkowitym zakazie używania ołowiu w amunicji. Ankieta w języku polskim dostępna jest pod linkiem: https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead z ostatecznym terminem jej wypełnienia do końca lutego 2021 roku.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie

16.02.2021