Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich!

Informacje » Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich!

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2021 r., pod pozycją 139 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Jest to oczekiwany przez nas akt prawny, który pozwala uruchomić procedurę zawierania nowych umów dzierżaw obwodów łowieckich. Przygotowanie właściwych wniosków w przedmiotowej sprawie uzależnione jest również od  uchwały sejmiku województwa w sprawie podział na nowe obwody łowieckie (nowy podział oznacza utworzenie nowych obwodów łowieckich i to nawet wówczas jeśli dotychczasowe granice obwodów nie uległy zmianie). 

Zarząd KŁ „Mazury” w Węgorzewie