Składki - czas zapłacić

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Składki - czas zapłacić

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Programową KŁ Mazury termin uiszczenia składek do koła został ustalony na 31 maja 2019r. Wysokość składek pozostała bez zmian: 
składka normalna - 300zł
składka ulgowa - 150zł
Składka ulgowa przysługuje tym, którzy ukończyli 70 lat i są członkami macierzystymi KŁ Mazury co najmniej od 10 lat. 
Zachęcamy do dokonywania płatności przy pomocy rachunku bankowego. Nr rachunku bankowego KŁ Mazury jest umieszczony w zakładce - Kontakt-

Zarząd KŁ Mazury