Składki do koła

Informacje » Składki do koła

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Programową KŁ Mazury termin uiszczenia składek do koła został ustalony na 31 maja 2023r. Wysokość składek ustalona przez ostatnie WZ na sezon 2023/24 uległa zmianie i wynosi: 
składka normalna - 600zł
składka ulgowa - 300zł
Składka ulgowa przysługuje tym, którzy ukończyli 65 lat i są członkami macierzystymi KŁ Mazury co najmniej od 10 lat. 
Zachęcamy do dokonywania płatności przy pomocy rachunku bankowego. Nr rachunku bankowego KŁ Mazury jest umieszczony w zakładce - Kontakt-

Ci, którzy chcieliby swoje składki pokryć z premii za wykonywanie polowania prosimy o przekazanie tej informacji dla skarbnika koła. 

Zarząd KŁ Mazury