Strzelnica-obowiązek przystrzelania broni

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2021-2022 » Strzelnica-obowiązek przystrzelania broni

Zgodnie z wolą ostatniego Walnego Zgromadzenia w tym roku nie odbędzie się przystrzelanie broni, corocznie organizowane w naszym kole. Co prawda WZ zdjęło obowiązek organizacji przystrzelania z zarządu koła, jednak to myśliwy odpowiada za bezpieczne używanie swojej broni. 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r., myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni czy lufy nie są zatkane;

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana. 

Żeby taki obowiązek zrealizować a także sprawdzić celność swojej broni a także oka wystarczy wybrać się na strzelnicę myśliwską w Giżycku. Strzelnica ta czynna jest w środy od godz. 15 do 19 oraz w soboty w godz. 9 do 19. Z informacji jakie otrzymał zarząd wynika, że strzelnica będzie dostępna dla myśliwych od 5 maja 2021r. 

Serdecznie zapraszamy do licznego i częstszego odwiedzania strzelnicy. 

Zarząd KŁ Mazury