Św. Eustachy, to również nasz patron!

Informacje » Św. Eustachy, to również nasz patron!

Mało kto pamięta lub wie, że Święty Eustachy (Eustachy Rzymski, znany również jako Eustachiusz) to również nasz patron, a DZIEŃ ŚW. EUSTACHEGO OBCHODZILIŚMY 20 WRZEŚNIA.

Historia – drugiego po św. Hubercie – patrona myśliwych jest niezmiernie skromna. Jak podaja kroniki, przed nawróceniem na chrześcijaństwo miał nazywać się Placidus (Placyd) i być generałem cesarza Trajana. Podczas polowania na jelenia pomiędzy Tibur a Praeneste zobaczył w porożu jelenia krzyż Jezusa. Po tym zdarzeniu nawrócił się i ochrzcił razem ze swoją rodziną, wtedy też miał przyjąć imię Eustachy. Eustachiusza miała też spotkać seria nieszczęść, sprawdzających jego wiarę, stracił majątek, jego służący poumierali na zarazę, podczas podróży morskiej została porwana jego żona, a gdy przechodził przez rzekę z dwoma synami, jego dzieci zostały porwane przez wilka i lwa. Podobnie do Hioba, Eustachy lamentował, ale nie stracił wiary. Wkrótce po tym odzyskał swoją rodzinę i wcześniejszą pozycję. Ponieważ odmówił złożenia pogańskiej ofiary, został razem z żoną i synami skazany, przez cesarza Hadriana, na śmierć. Najpierw został rzucony lwom na pożarcie, ale ponieważ one nie wyrządziły mu szkody, został upieczony w rozżarzonym byku (lub wole) z brązu. Historię św. Eustachego spopularyzowała złota legenda Jakuba de Voragine.

Święty Eustachy Jest patronem myśliwych i leśników, strażaków (obok św. Floriana), traperów, osób torturowanych i Madrytu. Wzywany jest do obrony przed ogniem i jako orędownik w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Patronuje również rusznikarzom i płatnerzom, kramarzom (straganiarzom) oraz kupcom.

____________________________________________________________________________

A jacy patroni myśliwych występowali przed najbardziej znanym i popularnym dziś św. Hubertem? W mitologii starożytnej Grecji, opiekunką łowów i zwierzyny była Artemida, ukazywana jako młoda dziewczyna z łukiem, której towarzyszyła łania. Starożytni Rzymianie przejęli wraz z kulturą Greków także ich wierzenia. U Rzymian, ta sama Artemida zwana była Dianą. W przedchrześcijańskiej Polsce opiekę nad łowcami sprawowała boginka Dziewanna. Obok niej cześć oddawano patronom łowieckim mniejszej wagi - np. Radygostowi, który czczony był przede wszystkim jako bożek gościnności. Pokłony od myśliwych odbierał także bożek Światybor, Dobrochoczy i Leszy. Hubert miał także innych „konkurentów”. Bliscy myśliwskim sercom byli św. Sebastian – patron łuczników oraz św. Bawon – patron sokolników. Wspomnieć również należy o św. Michale i św. Jerzym, niemniej mieli oni mniejsze znaczenie.

____________________________

Opr. na podstawie danych internet.