Szkolenie weterynaryjne.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2023-2024 » Szkolenie weterynaryjne.

Koleżanki, Koledzy! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych (Dz. U. Nr.235, poz.1548 z późn. zm.), każdy myśliwy jest zobligowany do udziału w szkoleniu tzw. weterynaryjnym, które dot. myśliwych wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego (tj. zwierzyna łowna pozyskana w ramach odstrzału). Zgodnie z cyt. rozporządzeniem, ważność odbytego szkolenia to 10 lat. Ponieważ dużej części myśliwych naszego Koła kończy się ważność otrzymanego certyfikatu, Zarząd Koła planuje zorganizowanie takiego szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o poinformowanie członków Zarządu Koła w terminie do końca bieżącego roku. Koszt nie został jeszcze uzgodniony, a o naszych dalszych uzgodnieniach poinformujemy w kolejnym komunikacie. "DB"

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie