Trening strzelecki

Informacje » Trening strzelecki

Zarząd KŁ Mazury przypomina, że w dniu 6 maja 2023r o godz. 11:00 na strzelnicy myśliwskiej w Giżycku odbędzie się trening strzelecki dla członków naszego koła. Aby uatrakcyjnić trochę ten trening chcielibyśmy przeprowadzić mini zawody strzeleckie dla chętnych osób.  Zawody będą miały formę skróconych konkurencji zarówno kulowych jak i śrutowych. W ramach tych zawodów chętni będą strzelali: 
Konkurencje śrutowe
Krąg – 10 rzutków
Oś – 10 rzutków
Przeloty – 5 rzutków
Konkurencje kulowe
Dzik w przebiegu – po 3 przebiegi
Rogacz – 4 strzały
Amunicję na konkurencje śrutowe zapewnia koło. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpisu do EPI (jak na polowanie zbiorowe obwód 9) do dnia 04 maja 2023r. 
Zawody odbędą się, jeśli zbierze się ok 10 chętnych. 
Bardzo zachęcamy do wzięcia w nich udziału. Może dzięki takiej aktywności uda się zaczepić żyłkę rywalizacji w większej grupie myśliwych czego efektem będzie więcej chętnych do spotkań na strzelnicy. 
Zarząd KŁ Mazury