Trening strzelecki – PRZYSTRZELANIE BRONI MYŚLIWSKIEJ

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Trening strzelecki – PRZYSTRZELANIE BRONI MYŚLIWSKIEJ

W zw. z "odblokowaniem strzelnic", Zarząd Koła informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. (najbliższa środa) o godz. 15:00 na strzelnicy myśliwskiej w Giżycku odbędzie się obowiązkowy trening strzelecki – PRZYSTRZELANIE BRONI MYŚLIWSKIEJ.

Z uwagi na trwające w dalszym ciągu ograniczenia związane z Covid-19, jest to jedyny dostępny obecnie termin dla członków naszego Koła na przeprowadzenie przystrzelania. Ponadto informujemy, że: 

- na terenie strzelnicy może jednocześnie przebywać 6 (sześć) osób oraz osoba prowadząca strzelanie;

- osoby przebywające na strzelnicy obowiązkowo winny posiadać maseczkę i rękawiczki ochronne.

Zarząd KŁ "Mazury" w Węgorzewie

Zarząd koła uprzejmie przypomina, że zgodnie z brzmieniem "Uchwały Programowej" K.Ł. "Mazury", imienne upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydaje Kolega Łowczy. Warunkiem otrzymania takiego upoważnienia jest wywiązanie się z obowiązków – członka Polskiego Związku Łowieckiego i K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie, a także udział w corocznym przystrzelaniu broni. Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w tegorocznym przystrzelaniu broni, pozostaje możliwość dostarczenia zaświadczenia o dokonanym przystrzelaniu, wydanego przez osobę uprawniononą.