Uzupełnienie informacji nt. szkolenia na uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego...

Informacje » Uzupełnienie informacji nt. szkolenia na uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego...

W dniu wczorajszym (tj. czwartek - 27.05.) Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach - w uzupełnieniu informacji nt. organizowanego szkolenia - poinformował, iż wszystkie osoby posiadające uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego mogą uzupełnić to o uprawnienia prowadzącego strzelania w PZŁ. Warunkiem jest odbycie szkolenia z zakresu pomocy medycznej i zdania egzaminu z tego zakresu. Będzie to możliwe w trakcie szkolenia na uprawnienia sędziego i instruktora strzeleckiego oraz prowadzącego szkolenie, który odbędzie się w dniach 16-19 czerwca br. Koszt uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie to 150 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przekazanie inforamcji do Zarządu Koła poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co pozwoli na zgłoszenie zainteresowanych do ZO PZŁ w Suwałkach.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie

28.05.2021 r.