VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2022-2023 » VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Olecku odbył się VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach. W trakcie Zjazdu dyskutowano nad problemami dot. łowiectwa w Polsce oraz aktualnej sytuacji w Polskim Związku Łowieckim, gdzie m.in. wysłuchano szerokiego sprawozdania przedstawionego przez Kol. Marka Mądrzaka – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentującego w tym organie myśliwych suwalskiego okręgu PZŁ. W trakcie zjazdu dokonano wyboru delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz zastępcy członka Naczelnej Rady Łowieckiej, podjęto również uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach za lata 2019-2021,

- zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Łowieckiego za lata 2019-2021,

- zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego,

- zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego za lata 2019-2021,

- przyjęcia planu działalności i budżetu Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na rok 2022,

- ustalenia składki członkowskiej od osób prawnych naliczanej od hektara dzierżawionego obwodu łowieckiego,

- nadania sztandaru dla Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach,

- wystąpienia do właściwych podmiotów w sprawie wprowadzenia systemowych rozwiązań dot. wilka i innej zwierzyny, jak też zmiany terminu rozpoczęcia polowań na kaczki – przywracając termin rozpoczęcia sezonu w dniu 15 sierpnia,

- kontynuowania do 2025 roku hodowli zagrodowej daniela w miejscowości Chełchy.

Nasze Koło reprezentowali delegaci wybranie przez Walne Zgromadzenie, tj.: Kol. Edward Karwacki, Kol. Stanisław Piłat, Kol. Piotr Wysocki i Kol. Norbert Bejnarowicz.

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie