VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach...

Informacje » VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach...

...odbył się w dniu 18 lipca 2023 roku w Olecku. W trakcie Zjazdu m.in. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach za 2022 rok, sprawozdanie Okręgowego Zespołu Nadzorczo - Kontrolnego za rok 2022, jak też sprawozdania z działaloności w 2022 roku Okręgowego Sądu Łowieckiego i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Przyjęto plan działalności i budżet Zarządu Okręgowego na rok 2023 w perspektywie obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. W trakcie zebrania dyskutowano nad problemami dot. łowiectwa w Polsce oraz aktualnej sytuacji w Polskim Związku Łowieckim, gdzie m.in. wysłuchano szerokiego sprawozdania przedstawionego przez Kol. Marka Mądrzaka – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentującego w tym organie myśliwych suwalskiego okręgu PZŁ.

Tegoroczny zjazd obejmował równiez wybór członka Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastepcy oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. W tegorocznym zjeździe ucestniczyło niemal stu przedstawicieli kół łowieckich suwalskiej organizacji PZŁ, którzy wyłonili swoich przedstawicieli do w/w organów w osobach: Kol. Wacława Olszewskiego na członka NRŁ i Kol. Grzegorza Buchowieckiego na jego zastepcę oraz sześciu delegatów na KZD w osobach Kolegów: A. Ćwiklewskiego, G. Buchowieckiego, A. Czupera, J. Kowalewskiego, K. Dymka, K. Kozaka, którym gratulujemy wyboru, licząc na godne reprezentowanie suwalskij organizacji PZŁ i zrzeszonych w niej myśliwych!

Zjazd podjął również uchwały w sprawach wystąpienia do właściwych podmiotów w sprawie wprowadzenia systemowych rozwiązań dot. gospodarowaniem populacją wilka, zmiany terminu rozpoczęcia polowań na kaczki – przywracając termin rozpoczęcia sezonu w dniu 15 sierpnia, przywrócenia możliwości udziału w polowanich osób w wieku poniżej 18 roku życia. 

Nasze Koło reprezentowali delegaci wybrani przez tegoroczne Walne Zgromadzenie w osobach: Kol. Dariusza Macewicza, Kol. Piotra Wysockiego i Kol. Norberta Bejnarowicza.

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie