W dniu 27 stycznia rozpoczyna się szkolenie ''weterynaryjne'' dla członków K.Ł. ''Mazury'' w Węgorzewie!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2023-2024 » W dniu 27 stycznia rozpoczyna się szkolenie ''weterynaryjne'' dla członków K.Ł. ''Mazury'' w Węgorzewie!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (patrz: tutaj) informujemy, że w dniach 27-28 stycznia 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie przy ul. B. Prusa 10 odbędzie się szkolenie „weterynaryjne", które dot. myśliwych wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego – tj. zwierzynę łowną pozyskaną w ramach odstrzału, a które realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych (Dz. U. Nr.235, poz.1548 z późn. zm.).

Szkolenie rozpocznie się w piątek, 27 stycznia o godzinie 16:30 - sala nr 15 na parterze. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana będzie do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (karty słuchacza). Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, które ważne jest 10 lat. Dla członków K.Ł. „Mazury” szkolenie jest bezpłatne.

Zapraszamy!

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie

19.01.2023