W dniu Św. Huberta…

Informacje » W dniu Św. Huberta…

…wszystkim Koleżankom i Kolegom Myśliwym składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Hubert darzy Was sympatią i nie szczędzi swoich łask na niwie łowieckiej. Pamiętajmy w tym dniu o naturze, zwierzynie, a przede wszystkim o poszanowaniu etyki, kultury i tradycji łowieckiej. Serdeczne życzenia kierujemy również do wszystkich sympatyków łowiectwa.  

DARZ BÓR
Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie

Węgorzewo, 3 listopad 2021 r.