Walne Zgromadzenie KŁ Mazury- 01.06.2019r

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Walne Zgromadzenie KŁ Mazury- 01.06.2019r

Kierując się treścią § 38 oraz § 40 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Koła Łowieckiego „MAZURY” w Węgorzewie zwołuje na dzień 1 czerwca 2019 r. (sobota) zwyczajne WALNE ZGROMADZENIE Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie. Posiedzenie odbędzie się w Zakładzie Gastronomiczno-Hotelarskim – Jerzy Dziokan, przy ul. Wańkowicza 3 w Węgorzewie i rozpocznie się o godz. 14:00.

Z uwagi na tematykę, która poruszona będzie podczas zebrania (m.in. w zw. ze zmianą prawa łowieckiego, w tym Statutu PZŁ) uprasza się Członków Koła o liczne i punktualne przybycie. Wskazany strój organizacyjny PZŁ.

Zarząd Koła przypomina, że zgodnie z § 17 ust. 4 uchwały Nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu działania Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie w sezonie łowieckim 2016/17 i latach następnych”, obecność członka Koła na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest równoznaczna z wykonaniem 5 godzin prac na rzecz Koła.

UWAGA
Każdy członek KŁ Mazury zawiadomienie o terminie WZ otrzyma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście również za jego potwierdzeniem. Do tego zawiadomienia załączony zostanie projekt porządku obrad WZ a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną i przetwarzanie danych osobowych. 
Bardzo prosimy o podpisanie tych oświadczeń i dostarczenie do zarządu koła na WZ a w przypadku niemożności przybycia w każdym innym terminie. W związku z tym prosimy o sprawdzenie oraz zaktualizowanie danych swoich skrzynek pocztowych email, a w przypadku ich nie posiadania o ewentualne założenie. Pozwoli to nam na dużo sprawniejsze informowanie o ważnych sprawach w życiu koła, przesyłaniu zawiadomień o WZ w kole a także zaoszczędzi niemałe wydatki na usługi pocztowe.

Zarząd KŁ Mazury