Walne Zgromadzenie K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie!

Informacje » Walne Zgromadzenie K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, przypominamy, że na dzień 20 kwietnia 2024 r. zwołane zostało zwyczajne WALNE ZGROMADZENIE naszego Koła. Zawiadomienia określające czas i miejsce oraz proponowany porządek zebrania zostały rozesłane do wszystkich członków Koła. Osobom, które wyraziły zgodę na elektroniczne przekazywanie korespondencji, zawiadomienie wysłano na podany adres e-mail.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie