Walne Zgromadzenie K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie!

Informacje » Walne Zgromadzenie K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że na dzień 18 września br. zwołane zostało WALNE ZGROMADZENIE naszego Koła. Zawiadomienie określające czas i miejsce oraz zawierające proponowany porządek zebrania wkrótce trafi do wszystkich członków Koła.
Tym, którzy wyrazili zgodę na elektroniczne przekazywanie korespondencji, zostały wysłane zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu KŁ Mazury. Dlatego tez prosimy o odwiedzenie swoich skrzynek email, przeczytanie wiadomości oraz koniecznie wysłanie potwierdzenia jej przeczytania poprzez kliknięcie przycisku "potwierdź odebranie wiadomości". 

"Darz Bór"

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie