Warsztaty z sygnalistyki łowieckiej...

Informacje » Warsztaty z sygnalistyki łowieckiej...

...czyli urealniamy nasze zamierzenia i zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które są chętne, aby spróbować swoich sił w muzyce, a ścislej mówiąc poznać sekrety sygnalistyki myśliwskiej i gry na rogu. Wszystkich zainteresowanych (dot. zarówno myśliwych, jak i osób spoza PZŁ) prosimy o bezpośredni kontakt z Kol. Prezesem.

Darz Bór

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie