Ważne! Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Ważne! Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Trudno nie pogubić się w tych ciągłych zmianach dot. naszej bieżącej działalności w zakresie gospodarki łowieckiej. Chodzi bowiem o wydane w dniu 15 kwietnia br. Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. poz. 673), gdzie został doprecyzowany § 5 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658) - o czym pisaliśmy tutaj. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Treść tego aktu dostępna jest tutaj.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie