Wycena "trofeów" pozyskanych w sezonie 2016/17!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2016-2017 » Wycena "trofeów" pozyskanych w sezonie 2016/17!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach poinformował, że tegoroczna ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w roku gospodarczym 2016/2017 połączona z wyceną trofeów odbędzie się w następujących terminach:
- 21 marca 2017r. – Węgorzewo – Klub Garnizonowy, ul. Gen. J. Bema 7 (godz. 9.30 – WKŁ „Żbik” w Węgorzewie, godz. 10.30 – KŁ „Cyranka” w Węgorzewie, 11.30 – KŁ Mazury” w Węgorzewie).
 
Mając powyższe na uwadze Zarząd Koła informuje, że w dniu 20 marca (poniedziałek) o godz. 16:00 w KLUBIE GARNIZONOWYM przy ul. Gen. J. Bema 7 przeprowadzona zostanie wstępna (tzw. wewnętrzna) ocena w/w trofeów połączona ze szkoleniem myśliwych, w związku z czym uprasza się wszystkich Kolegów, którzy dokonali odstrzału samców zwierzyny płowej o dostarczenie posiadanych trofeów do KLUBU GARNIZONOWEGO!
 
- Zarząd K.Ł. "Mazury" -