Wyjazdowe posiedzenie zarządu koła

Informacje » Wyjazdowe posiedzenie zarządu koła

W dniu 10.06.2022r na wiacie w Jakunowie miało miejsce posiedzenie zarządu wraz z członkami komisji rewizyjnej, gospodarzami obwodów oraz szacującymi szkody. Zebranie to w głównej mierze miało przedstawić sytuację dotyczącą realizacji prac na rzecz koła a także wpłat należnych składek do koła.  Z przedstawionych przez poszczególnych gospodarzy obwodów raportów wynika, że jeszcze nie wszyscy koledzy wywiązali się z nałożonych prac mimo upłynięcia terminu do ich wykonania. Także z przedstawionego przez skarbnika koła zestawienia wynika, że nie wszyscy wywiązali się z obowiązku wpłaty składki na rzecz koła. Przypominamy, że termin wpłaty składki do koła został ustalony na 31 maja każdego roku. W związku z tym w stosunku do kolegów, którzy nie wywiązali się z nałożonych na nich obowiązków, zostaną przedsięwzięte przez zarząd koła kroki zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.
Poza tym zebrani mieli okazję zapoznać się z bieżącą sytuacja koła oraz aktualnymi szkodami łowieckimi oraz innymi sprawami wymagającymi bieżącego omówienia.

Zarząd koła pragnie podziękować obecnym na spotkaniu gospodarzom obwodów za merytoryczne przygotowanie się do omawianych tematów.

Zarząd KŁ Mazury