Wymiana szaf na broń... Przedsięwzięcie zakończone!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Wymiana szaf na broń... Przedsięwzięcie zakończone!

Zbliża się konie lipca, a my zakończyliśmy przedsięwzięcie związane z (hurtowym) zakupem szaf metalowych na broń klasy S-1 dla członków naszego Koła. Tym samym grono ponad dwudziestu myśliwych posiada już nowe szafy klasy S-1 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (dostępne w tym akcie prawnym: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1224).

Dla osób, które nie posiadają jeszcze szafy do przechowywania broni klasy S-1 przypominamy: § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia: „Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy (mowa tu o Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji), przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S-1 według normy PN-EN 14450.” Tak więc (§ 12 ust. 1 cyt. rozporządzenia) podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3–6 w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (lub z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń – w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia). Termin ostateczny na wymianę szaf to: 30 września 2019 r.!

Ps. Zarząd Koła bardzo serdecznie dziękuje osobom, które poświęciły swój czas na realizację w/w przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się osobom, które uczestniczyły w końcowym etapie naszego przedsięwzięcia zwiazanym z przeładunkiem szaf i ich dostarczaniem do zainteresowanych (Kol. Myśliwych) - z ich noszeniem i wnoszeniem (niekiedy na wysokie piętro) włącznie! DB 

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie