Wysokość składek na PZŁ

Informacje » Wysokość składek na PZŁ

W tym roku Naczelna Rada Łowiecka sprawiła nam myśliwym małą, aczkolwiek miłą niespodziankę. Na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2021r zdecydowała się składki na PZŁ obniżyć. 

W związku z tym składka członkowska PZŁ na 2022 rok wynosi:

- normalna 393 zł;

- ulgowa 218 zł - przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021r. ukończą 70 lat;

- ulgowa 130,50 zł - przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021 r. ukończą 80 lat.

W ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC, które wynosi 43 zł, zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

Składkę należy wpłacić na konto naszego Koła nr: 86 2030 0045 1110 0000 0417 8190 lub uiścić u kol. skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2021 r.

Nie trzeba przedkładać legitymacji członkowskiej ponieważ wzorem roku ubiegłego hologramy zostaną dosłane pocztą. Po ich otrzymaniu będzie można je odebrać u skarbnika koła. 

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie