Zakaz wychodzenia z domu nie dot. myśliwych – jest rozporządzenie Rady Ministrów!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Zakaz wychodzenia z domu nie dot. myśliwych – jest rozporządzenie Rady Ministrów!

Rozporządzeniem z dnia 1 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów zmieniła swoje rozporządzenie wydane dzień wcześniej w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W paragrafie 5 tego rozporządzenia dodano pkt 5 odnoszący się do czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Mamy zatem:

§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie