Zimowe dokarmianie zwierzyny

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2016-2017 » Zimowe dokarmianie zwierzyny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie zorganizowała dla dzieci z naszego miasta w wieku 6-12 lat akcję „Ferie w Bibliotece”. W przygotowanym programie zajęć znalazł się również temat zimowego dokarmiania zwierzyny pod nazwą „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Myśliwy z naszego koła Kolega Adam Kamiński podjął się zadania spotkania z dziećmi i omówienia tematu dlaczego ludzie powinni pomagać zwierzętom przetrwać zimę.
Spotkanie to było wspaniałą lekcją przyrody. Dzieci miały okazję dowiedzieć się dlaczego, jak i kiedy należy dokarmiać zimujące u nas ptaki a także jak pomóc przetrwać zimę innym zwierzętom. Przygotowana przez Kolegę Adam prezentacja multimedialna przybliżyła dzieciom temat zimowego dokarmiania zwierzyny. Pokazała także jakimi metodami myśliwi wspomagają zwierzynę w zimie i przy pomocy jakich urządzeń. Dzieci miały także okazje poznać tropy różnych zwierząt i dowiedzieć się dlaczego sarna to nie jest „żona” jelenia.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego miłego i jakże potrzebnego w zimie spotkania myśliwego z dziećmi.

Bardzo dziękujemy za wkład pracy, przygotowanie i poprowadzenie tego spotkania Kolego Adamie.